SpanishArts.com
SpanishArts.com
Gentil dona, gentil dona
Romance de "Gentil dona, gentil dona" (copiado en 1420) en el cartapacio de Jaume de Olesa
Biblioteca de Florencia